Εργαστήρια του τομέα Δομικών Έργων

Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Δομικών Έργων πραγματοποιούνται

  1. στο σχεδιαστήριο (εικ. 1, 2)
  2. στο εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής (εικ. )
  3. σε εξωτερικούς χώρους (εικ. )

 

Εικόνα 1. Σχεδιαστήριο

 

SONY DSC

Εικόνα 2. Σχεδιαστήριο

 

Λόγω της φύσης τους πολλά από τα μαθήματα της Ειδικότητας πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

SONY DSC